شوخی تلخ! واعظی: مذاکره با اروپا جدی‌تر شده است

شوخی تلخ! واعظی: مذاکره با اروپا جدی‌تر شده است – مشرق نیوزارسال دیدگاه